Uit de praktijk

Deze filmpjes vergroten een aantal mogelijke (al dan niet bewuste) spanningsvelden uit die zich – op basis van generatiekenmerken – kunnen voordoen tussen generatie X en generatie Y. Ze kunnen in organisaties gebruikt worden om enerzijds het wervings- en rekruteringsproces beter af te stemmen op de verwachtingen van de verschillende generaties en anderzijds om het boeien en binden – maar ook het samenwerken – van de verschillende generaties te verbeteren.

Gen X solliciteert bij Gen Y

Gen Y solliciteert bij Gen X

Boeien en binden / samenwerken