Startend

De tools en workshops zijn makkelijk om te hanteren in verschillende settings. Ze zijn gekenmerkt door:

Ontdek tot welke generatie je behoort via foto's en vragen.

5' à 10'

1

Individueel

Scan/test

Een inleidingsoefening ter introductie van andere workshops

15' à 30'

8-24 deelnemers

Team

Generatie-indeling: kennismaking

Doel

Deelnemers maken kort kennis met generatie-indelingen en de generatietheorie van Becker.

Voor wie

Deze workshop kan in een team, organisatie of zelfs in groepen gegeven worden die elkaar niet kennen.

Materiaal

Print 4 tafelruiters met daarop de namen van de 4 generaties volgens Becker. Maak eventueel gebruik van de PowerPointpresentatie.

Voorbereiding

Indeling lokaal: caféopstelling met tafeltjes van 4 à 6 personen

Verloop

  • De begeleider geeft een korte toelichting bij de indeling van generaties volgens Becker
  • Laat de deelnemers plaats nemen aan de ‘generatietafel’ waar ze zich het meest bij thuis voelen. Vertel eventueel aanvullend een aantal generatiekenmerken en/of herhaal de bijhorende leeftijdsjaren.
  • Herschik zo nodig de tafels of stoelen en reflecteer met de deelnemers over de verdeling van de groep over de verschillende generaties.

Nabespreking

Generatie X vormt de grootste generatiegroep binnen arbeidsorganisaties. Is dit ook in dit geval zo? Indien niet:

  • Welke generaties zijn in overgewicht?
  • Welke generaties ontbreken?
  • Wat zijn mogelijke oorzaken?
  • Wat zijn de consequenties hiervan

Een actieve inleiding/kwis aan de hand van een diavoorstelling over de jeugdjaren van generaties.

10 minuten

onbeperkt aantal deelnemers

Generatie-indeling: generatiekenmerken jeugdjaren

Doel

In een grote groep kennismaken met verschillende culturele aspecten van de jeugdjaren.

Voor wie

Geschikt voor alle soorten teams, organisaties en groepen uit verschillende generaties.

Materiaal

Een PowerPointpresentatie en voor iedere deelnemer een scoreformulier (zie onder).

Voorbereiding

Er is voor de deelnemers geen voorkennis vereist van generatiekenmerken. Begeleiders lezen best Generaties volgens Becker, Generaties en leeftijdsfasen en informatie over de formatieve jaren.

Timing

10 minuten

Verloop

De deelnemers hoeven op voorhand geen kennis te hebben over generaties.

De deelnemers worden uitgenodigd om te scoren aan de hand van het Scoreformulier (PDF) welke beelden uit de bijgeleverde presentatie tot hun jeugdperiode behoren.

Nabespreking

De begeleider kan aansluitend informatie verschaffen over Generaties volgens Becker.

Meer weten?

Het project wise.

Ontdek hoe de generaties verdeeld zijn in jouw organisatie via een eenvoudige Excel-draaitabel.

60 minuten

1 persoon

HR

Generatieverdeling

Bekijk enkele filmpjes die generatieverschillen uitvergroten.

Gen X solliciteert bij Gen Y

Gen Y solliciteert bij Gen X

Boeien en binden / samenwerken